Regulamentul Oficial al Programului de Fidelitate Apoteca autentificat la data de 25.05.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de APOTECA FARMACIE SRL, cu sediul in localitatea Bucurest, Sector 1, Str. Garii de Nord Nr 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/254/1994, cod unic de inregistrare 5172872, atribut fiscal RO, reprezentata prin Administrator Zamescu Georgeta si denumita in continuare "Organizatorul").

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in oricare din farmaciile Apoteca si pe site-ul www.apoteca-farmacie.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara in Bucuresti in cadrul farmaciilor Apoteca si la partenerii sai.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 25.05.2018 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Apoteca cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate farmaciile Apoteca, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate Apoteca orice persoana fizica in conditiile de varsta de minim 14 ani impliniti. (denumit in continuare "Participantul"). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile in oricare din farmaciile Apoteca sau in locatiile partenerilor la program, precum si on-line accesand site-ul www.apoteca-farmacie.ro Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, CNP, localitate, strada, numar, judet/sector, telefon, email, semnatura Formularul de inscriere in program se completeaza si se preda in farmaciile Apoteca. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu cardul de fidelitate Apoteca, cardul respectiv ramanand la starea de card inactiv, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentului Regulament Oficial, adica fara date in sistem. La completarea corecta a formularului si predarea lui in farmaciile Apoteca, personalul farmaciei activeaza cardul pe loc oferind acces la discount direct.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE APOTECA

La baza programului de fidelitate se afla cardul de fidelitate Apoteca destinat pacientilor farmaciei

Dupa ce cardul de fidelitate Apoteca a fost activat de farmacist in urma completarii corecte si integrale a talonului de inregistrare in programul de fidelitate Apoteca de catre Participant, cardul ofera participantilor posibilitatea de a beneficia de discount direct, prin reducere de pret, inaintea fiecarei tranzactii.

Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate

Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor. in plus fata de aceste variante de carduri,Apoteca poate emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.

Cardul de fidelitate Apoteca este disponibil pacientilor in mod gratuit, pe loc, in toate farmaciile Apoteca, in schimbul completarii si semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate Apoteca. in cazul completarii formularului on-line, pe wwwapoteca-farmacie.ro, cardul de fidelitate se ridica din farmacie in termen de maxim 60 zile lucratoare.

Participantii completeaza si semneaza formularul de inscriere, il predau in farmacie si indica faracistului acest lucru. Farmacistul activeaza cardul, pe loc, in sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la discount direct.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

Cardul de Fidelitate face parte dintr-un program prin care posesorul de card beneficieze de discount direct, la fiecare tranzactie in parte, prin specificarea acestei optiuni catre farmacist inaintea tranzactiei.

Farmacia Apoteca isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea si integralitatea informatiilor declarate de participant pe formularul de inregistrare in Programul de Fidelitate Apoteca la momentul semnarii formularului. in situatia in care informatiile sunt eronate sau incomplete, Apoteca isi rezerva dreptul de a modifica starea cardului in sistem, in card inactiv, , fara acces la discount direct

Participantul va primi o reducere de 5%  pentru medicamentele tip Rx (cu pret impus)din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie, conform prezentului Regulament, mai putin pentru produsele care fac parte din Promotii speciale sau beneficiaza deja de alte reduceri de pret

Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare sau nu anunta farmacistul de existent cardului de fidelitate Apoteca nu va benficia de discount direct

SECTIUNEA 8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE APOTECA

Utilizarea cardului de fidelitate Apoteca se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a beneficia de discount-uri, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate Apoteca si sa prezinte cardul farmacistului de la casa inainte ca acesta sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment in care farmacistul va avea acces la informatii privind datele de indentificare ale Participantului, discount-urile oferite pentru produsele achizitionate si. Sistemul este centralizat si cuprinde toate farmaciile Apoteca.. De asemenea, accesul la discount-uri sau promotii este posibil in oricare din farmaciile Apoteca sau locatiile partenerilor din program

SECTIUNEA 9. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Apoteca isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile anulate pot fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completand un nou formular de inscriere.

Daca un card Apoteca s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie declarant in farmacie, Odata cu instiintarea se vor comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card ce se poate cere din orice farmacie Apoteca cu conditia completarii talonului de inregistrare.

SECTIUNEA 10.PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Apoteca SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Apoteca, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Apoteca si partenerii din program.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

Participantii au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. in cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in toate farmaciile Apoteca. Pentru informatii suplimentareputeti verifica si adresa de site www.apoteca-farmacie.ro. Prin participarea la acest Program, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.