Card de fidelitate

Formular pentru inscrierea in Programul de fidelitate Apoteca si acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Apoteca Farmacie Srl in calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul in Bucuresti, Str Garii De Nord Nr 2, Sector 1, cod postal 010856, inregistrat la Registrul Comertului sub Nr J40/254/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5172872 doreste sa va prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin intermediul acestui formular pentru Emiterea si Aderarea la Programul de Fidelitate Apoteca